< BRAND AND MORE >
JUST CALL
חופשי לעיר העתיקה
חופשי לעיר העתיקה, שירות הסעות חינם לעיר העתיקה ממתחם התחנה בירושלים.
פרויקט בשלוש שפות - עברית, ערבית ואנגלית.